sierż.szt. Andrzej Strojnowski - TWÓJ DZIELNICOWY - KPP Sandomierz

TWÓJ DZIELNICOWY

sierż.szt. Andrzej Strojnowski

Wykaz miejscowości: Koprzywnica Beszyce, Błonie, Ciszyca, Dmosice, Gnieszowice, Kolonia Gnieszowice, Kamieniec, Krzcin, Łukowiec, Niedźwice, Postronna, Sośniczany, Świężyce, Trzykosy, Zbigniewice Wieś, Zbigniewice Kolonia.

Komisariat Policji  w Koprzywnicy

27-660 Koprzywnica ul. 11- Listopada 98,  tel. 15  833  43  63, 15  847  64  49

Dzielnicowy tel.  695 162 014

adres e-mail: dzielnicowy.sandomierz6@ki.policja.gov.pl

 

 

 

 

 

 

Załączniki do strony