NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO - Akcje - KPP Sandomierz

NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO

Jutro na terenie powiatu sandomierskiego policjanci Wydziału Ruchu Drogowego będą prowadzić wzmożone działania, w których szczególną uwagę zwrócą na zachowanie się kierujących wobec pieszych.

Nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków. W okresie wzmożonego ruchu na drogach policjanci będą reagować na wszelkie naruszenia przepisów ruchu drogowego zarówno przez pieszych, jak i kierujących wobec pieszych. Nadzorem objęte są również przejścia dla pieszych, na których występuje największe zagrożenie.

Dlatego, aby zadbać o własne bezpieczeństwo tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego powinni stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa:
-upewnić się czy jest możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię
-przekraczać jezdnie tylko w miejscach dozwolonych
- nie wbiegać na jezdnię wprost pod jadący pojazd
-przechodząc przez jezdnię nie zwalniać lub zatrzymywać się bez uzasadnionej potrzeby
-nie wchodzić na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody.

Funkcjonariusze będą również egzekwować obowiązek używania po zmroku przez pieszych elementów odblaskowych.

Przypominamy, że zgodnie art. 11 Ustawy Prawo o ruchu drogowym 4a. Pieszy, poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Opr. JK