Akcja „Prędkość” - Akcje - KPP Sandomierz

Akcja „Prędkość”

W piątek tj. 11 marca br. od godziny 6.00 do godziny 22.00 na terenie powiatu sandomierskiego, prowadzone będą działania pn. „Prędkość”. Dążąc do poprawy bezpieczeństwa mundurowi podczas kontroli, zwrócą szczególną uwagę na kierujących, którzy przekraczają dozwoloną prędkość na drogach.

Wzmożone działania mają na celu zminimalizowanie ilości wypadków drogowych zaistniałych z powodu niestosowania się przez kierujących pojazdami do ograniczeń prędkości oraz niedostosowywania prędkości jazdy do panujących warunków ruchu i stanu nawierzchni jezdni.

Przypominamy!

Kierującemu, który porusza się pojazdem w terenie zabudowanym, przekraczający dozwolona prędkość powyżej 50 km/h, obligatoryjnie zatrzymywane jest prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

 

Opr. PM