Czy internet jest dla dzieci? - Profilaktyka - KPP Sandomierz

Profilaktyka

Czy internet jest dla dzieci?

W sandomierskim przedszkolu zakończono II Edycję Przeglądu Plastycznego w ramach kampanii informacyjno edukacyjnej skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców pod hasłem: „Czy internet jest dla dzieci?”. Do projektu przystąpiło 25 przedszkoli z terenu województwa świętokrzyskiego, w którym udział wzięło ponad 3000 dzieci.

Pomysłodawcą projektu była dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętokrzyskich Skrzatów w Kielcach Pani Beata Schmid. Ideą przedsięwzięcia było uświadamianie dzieciom zalet i zagrożeń podczas korzystania z internetu. Organizatorom zależało również by propagować wśród dzieci umiejętności plastyczne oraz rozwijać twórcze myślenie. Do projektu przystąpiło 25 przedszkoli z terenu województwa świętokrzyskiego, w którym udział wzięło ponad 3000 dzieci.

Wczoraj w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Sandomierzu odbyło się spotkanie, które zakończyło II Edycję Przeglądu Plastycznego. Dzieci, inspirowane tematem pn. „Komputer lub robot XXV wieku” wspólnie z rodzicami, wykonały prace przestrzenną. W spotkaniach edukacyjnych z przedszkolakami brali udział również świętokrzyscy policjanci m. in. asp.szt. Paweł Sieczkowski z Wydziału Prewencji KWP w Kielcach oraz pomysłodawczyni Pani Beata Schmid. Prezentacja prac odbyła się w świetlicy przedszkola, gdzie wszyscy je mogli podziwiać. Z tej okazji milusińscy przygotowali także występ artystyczny, a na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały upominki.        

Przedsięwzięcie zostało przeprowadzone dzięki wsparciu finansowemu projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo świętokrzyskie realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Współorganizatorami przeglądu plastycznego byli: Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

 

Opr. JK