O narkotykach z nauczycielami - Profilaktyka - KPP Sandomierz

Profilaktyka

O narkotykach z nauczycielami

Sandomierscy policjanci prowadzą pogadanki edukacyjne, których tematem są „ Narkotyki, ich rodzaje oraz zachowanie się osób będących pod ich działaniem”. W spotkaniach tych uczestniczą nauczyciele, a także rodzice uczniów szkół z terenu powiatu.

Podczas spotkań przeprowadzonych z gronem pedagogicznym w Zespole Szkół w Obrazowie asp. Jacek Kulita z Wydziału Prewencji sandomierskiej komendy przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej edukował nauczycieli, w zakresie rozpoznawania i działania na organizm człowieka środków psychotropowych oraz substancji psychoaktywnych.

Kilkunastu nauczycieli biorących udział w spotkaniu, zapoznało się z atrapami środków odurzających i leków używanych przez osoby uzależnione od narkotyków. Policjant informował, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń, że ich dziecko może mieć kontakt z narkotykami, jak najszybciej skorzystali z pomocy specjalisty.

Opr. JK