Policyjna debata z młodzieżą z sandomierskich szkół - Profilaktyka - KPP Sandomierz

Profilaktyka

Policyjna debata z młodzieżą z sandomierskich szkół

Dzisiaj w sali widowiskowej Centrum Rekreacji w Sandomierzu odbyła się debata pod hasłem „Mam prawo jazdy i co dalej?” Czynny udział w niej wzięli zaproszeni goście tj. uczniowie sandomierskich szkół wraz z opiekunami, a także funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji sandomierskiej komendy. Gospodarzem spotkania był Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu kom. Paweł Szczepaniak, który przywitał przybyłych gości oraz podkreślił jak ważną rolę dla wspólnego bezpieczeństwa odgrywa debata. Tym samym zaprosił młodych ludzi do zadawania nurtujących ich pytań.

Celem spotkania było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. A także wymiana informacji w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania zdarzeniom drogowym, powodowanych przez młodych kierowców, wypracowanie wspólnych metod działania oraz przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia zdarzeń drogowych z udziałem początkujących kierowców. Prowadząc debatę funkcjonariusze  aktywizowali  uczestników debaty do zachowań prospołecznych w zakresie przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym.

Wprowadzeniem do debaty był film pt. „Samochód to nie zabawka”. Natomiast prezentacja multimedialna zaprezentowana przez Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Pawła Przyłuckiego zawierała m. in. najczęstsze przyczyny i skutki wypadków drogowych. Po jej zakończeniu młodzież rozmawiała z funkcjonariuszami, dzieląc się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami jako młodzi kierowcy. Mundurowi szczególną uwagę zwrócili na brawurę za kierownicą, jazdę pod działaniem  alkoholu lub środków odurzających i konsekwencje prawne wynikające z takiego zachowania. Młodzież dowiedziała się również, że młodzi kierowcy w wieku 18-24 lat stanowią  dominującą grupę osób powodujących  zdarzenia drogowe w Polsce. Drugą część prezentacji stanowiły krótkie filmy i nagrania najczęściej popełnianych wykroczeń przez użytkowników dróg. Omówione przypadki obrazowały zagrożenia, jakie mogą pochodzić od kierowców nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego, a także ich skutki.

Na koniec spotkania uczestnicy  anonimowo wypełnił ankietę, która pozwoli określić potrzeby w zakresie bezpieczeństwa oraz prowadzenia debat .

 

Opr. JK.