„Nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia z odpowiedzialności” - Profilaktyka - KPP Sandomierz

Profilaktyka

„Nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia z odpowiedzialności”

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu prowadzą cykliczne spotkania, kierowane do uczniów szkół średnich i gimnazjum pod hasłem „Nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia z odpowiedzialności”. Prelekcje odbywają się w szkołach na terenie całego powiatu.

Wczoraj odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej. Odbiorcami byli uczniowie klas pierwszych. W spotkaniu wzięło udział blisko 80 uczniów. Naszym celem jest przybliżenie młodym ludziom zakresu odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Podczas zajęć, uczniowie, zapoznają się z pojęciami: nieletni, czyn karalny, demoralizacja oraz środkami orzekanymi przez Sąd Rodzinny wobec nieletnich. Policjanci poruszają zagadnienia z zakresu profilaktyki zachowań przestępczych oraz odpowiedzialności za czyny zabronione przez ustawę. Wskazują prawidłowe wzorce zachowań, poprzez pryzmat obowiązujących norm etyczno moralnych i zapisów prawnych.

Opr. JK