Nieznajomość przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności - Profilaktyka - KPP Sandomierz

Profilaktyka

Nieznajomość przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu prowadzą cykl spotkań, kierowanych do uczniów szkół średnich i gimnazjum pod hasłem ,,Nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia z odpowiedzialności’’.

Prelekcje odbywają się w szkołach na terenie całego powiatu. Wczoraj miała ona miejsce w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej. Uczestnikami zajęć byli uczniowie klas pierwszych.

80 młodym ludziom obecnym na spotkaniu przybliżono tematykę z zakresu odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Podczas zajęć, uczniowie, zapoznali się z pojęciami: nieletni, czyn karalny, demoralizacja oraz środkami orzekanymi przez Sąd Rodzinny wobec nieletnich. Policjanci poruszyli zagadnienia z zakresu profilaktyki zachowań przestępczych oraz odpowiedzialności za czyny zabronione przez ustawę. Wskazali również prawidłowe wzorce zachowań, poprzez pryzmat obowiązujących norm etyczno- moralnych i zapisów prawnych.

Opr. JK