Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu - Struktura KPP - KPP Sandomierz

Struktura KPP

Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu

ul. Mickiewicza 30, 27-600 Sandomierz tel. 15 833 42 00, fax. 15 833 42 03

WYDZIAŁ KRYMINALNY
nadkom. Szczepan Zwolski
Naczelnik Wydziału tel.15 833 42 15 

st. asp. Dariusz Kwiatkowski
Zastępca Naczelnika Wydziału tel. 15 833 42 64

ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ  tel. 15 833 42 48

WYDZIAŁ PREWENCJI                                                                                                                       
podkom. Ernest Pastuszka
Naczelnik Wydziału tel. 15 833 42 08 
Kierownik Dzielnicowych

asp.szt. Mariusz Kusik
Zastępca Naczelnika Wydziału tel. 15 833 42 17
 

ZESPÓŁ DYŻURNYCH  tel. 15 833 42 05 

ZESPÓŁ DZIELNICOWYCH  tel. 15 833 42 33, 15 833 42 85

ZESPÓŁ ds. WYKROCZEŃ i ORGANIZACJI SŁUŻBY
tel. 15 833 42 52 , 15 833 42 53

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO 
asp.sztab.Krzysztof Zielonka
Naczelnik  Wydziału tel. 15 833 42 43

ZESPÓŁ do WALKI z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ                                                                  
nadkom. Piotr Smoliński                                                                                            
Ekspert Zespołu do Walki z PG tel. 15 833 42 09 , 15 833 42 47

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO ds. PRASOWO-INFORMACYJNYCH
sierż. szt. Paulina Mróz
Oficer Prasowy  tel. 15 833 42 75 , 695-161-705


OGNIWO PATROLOWO-INTERWENCYJNE
asp. szt. Dariusz  Wziątek
Kierownik OPI  tel. 15 833 42 34

ZESPÓŁ ds. KADR, SZKOLENIA i OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH  tel. 15 833 42 07 , 15 833 42 21
ZESPÓŁ ds. EWIDENCJI, ROZLICZEŃ i ZAOPATRZENIA tel. 15 833 42 27
ZESPÓŁ ds. ŁĄCZNOŚCI i INFORMATYKI tel. 15 833 42 22, 15 833 42 04