Zwracajmy uwagę na osoby bezdomne - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Zwracajmy uwagę na osoby bezdomne

Coraz krótszy dzień, niskie temperatury oraz wiatr oznaczają, że powinniśmy zacząć zwracać szczególną uwagę na osoby przebywające w nieogrzewanych miejscach lub innych sytuacjach, zagrażających ich zdrowiu i życiu. Z policyjnych statystyk wynika, że co roku w całej Polsce w wyniku nadmiernego wychłodzenia umiera kilkadziesiąt osób.

Trudniejsze warunki atmosferyczne, jakie czekają nas w najbliższych tygodniach mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku czy też samotnych. To właśnie ci mieszkańcy naszego regionu mogą być najbardziej narażeni na wyziębienie organizmu, a co za tym idzie na śmierć.

Właśnie w tym zbliżającym się trudnym okresie Policja podejmuje wzmożone działania prewencyjne zmierzające do udzielania pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Naszym wspólnym obowiązkiem jest przeciwdziałanie tym tragicznym zdarzeniom. Funkcjonariusze będą informować ośrodki pomocy społecznej o osobach, które z racji swojego wieku, samotności, niezaradności, bądź trudnej sytuacji materialnej mogą stać się potencjalnymi ofiarami i mogą być narażone na wychłodzenie organizmu. W trakcie codziennych służb będą patrolować miejsca, w których często przebywają bezdomni, np. dworce, tereny przydworcowe, kanały ciepłownicze i ogródki działkowe.

Pamiętamy o tym, aby informować policję, straż miejską czy inne instytucje niosące pomoc o każdym ujawnionym przypadku osoby potrzebującej pomocy. Takie informacje, jak przebywanie, czy nocowanie osób w pomieszczeniach nieogrzewanych, w śmietnikach, kanałach i innych podobnych miejscach należy jak najszybciej zgłaszać. Każda minuta może być na wagę złota.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego województwa. Każdy sygnał dotyczący miejsc przebywania osób bezdomnych, samotnych i niezaradnych życiowo, które narażone są na wyziębienie organizmu może uratować czyjeś życie.

Informujmy o takich przypadkach korzystając z bezpłatnego nr tel.: 112 lub 997.

źródło: KWP w Kielcach