Policjanci w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Policjanci w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu

Sandomierscy policjanci przeprowadzili zajęcia ze studentami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu.

Dzisiaj spotkanie ze studentami przeprowadził  st.asp. Jacek Kulita z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. Zajęcia miały charakter informacyjny i dotyczyły tematyki bezpieczeństwa studiującej młodzieży oraz zagrożeń jakie niesie za sobą szeroko rozumiana cywilizacja. Realizując zadania z zakresu prewencji kryminalnej Sandomierska Policja miała możliwość poszerzenia liczby odbiorców.

Studenci dowiedzieli się m.in. o zagrożeniach wynikających z zażywania środków odurzających oraz w jaki sposób przebiega praca mundurowych na rzecz naszego bezpieczeństwa.

Opr. JK