Pomimo braku uprawnień kierowali pojazdami - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Pomimo braku uprawnień kierowali pojazdami

Policjanci sandomierskiej drogówki we wrześniu bieżącego roku podczas kontroli ujawnili dwoje kierowców, którzy prowadzili pojazdy pomimo wcześniejszego zatrzymania im praw jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym.

W pierwszym przypadku kierująca seatem 33- letnia kobieta w czasie kontroli oświadczyła policjantom, że straciła swoje uprawnienia za przekroczenie dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym.  Przedwczoraj w Sandomierzu w ręce funkcjonariuszy wpadł kierujący volkswagenem 29 – letni mężczyzna. Podobnie jak w pierwszym przypadku mężczyzna miał zatrzymane prawo jazdy.

Jak pokazują podane przykłady niektórzy kierujący mimo zatrzymania dokumentu na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym, świadomie narażają się na przedłużenie tego okresu, a w konsekwencji podobnych zachowań cofnięciem uprawnień.

Przypominamy!!!

Permanentne niestosowanie się do zakazu może skutkować narażeniem się na odpowiedzialność karną z art. 180a /Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, który dotyczy prowadzenia pojazdu mechanicznego mimo cofniętych uprawnień.

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Opr: JK