Bezpieczna droga do szkoły - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Bezpieczna droga do szkoły

Sandomierscy policjanci odwiedzają maluchy z przedszkoli i klas pierwszych na terenie powiatu, gdzie spotykają się także z ich rodzicami. Policjanci przekazują informacje na temat bezpiecznych zachowań w drodze do szkoły, placu zabaw i w domu.

Celem prowadzonych działań profilaktycznych „Bezpieczna droga do szkoły” jest przede wszystkim uświadomienie dzieciom oraz ich rodzicom jak bezpiecznie dotrzeć do przedszkola i szkoły, w jaki sposób przechodzić przez jezdnię, jak bawić się bezpiecznie w domu, przedszkolu i na placu zabaw. W przypadku zagrożenia do kogo zwrócić się o pomoc – policjanci przypominają dzieciom numery alarmowe. Funkcjonariusze prowadzą „zajęcia praktyczne”, podczas których dzieci uczą się prawidłowo przechodzić przez ulicę.

Mundurowi uczą bezpiecznego poruszania się drogą po zmierzchu. Stróże prawa przypominają, jak ważne dla bezpieczeństwa jest używanie elementów odblaskowych nie tylko przez dzieci, ale również przez dorosłych.

Opr. JK