„Marsz Pokoju” w Sandomierzu - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

„Marsz Pokoju” w Sandomierzu

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu wzięli udział w marszu w ramach programu osłonowego „Profilaktyka receptą na lepsze jutro”. Marsz przeszedł ulicami centrum Sandomierza.

Wczoraj na ulicach Starego Miasta odbył się marsz zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu. Głównym jego celem było uwrażliwienie lokalnej społeczności na problem agresji, przemocy w kontekście rodziny, grupy narodowościowej, ludzkości.

Sandomierscy policjanci wspólnie z przedstawicielami instytucji państwowych i samorządowych, nauczycielami oraz młodzieżą szkolną przeszli ulicami Starego Miasta. Marsz, w którym wzięło udział ponad 200 osób, miał wyrazić sprzeciw wobec przemocy, agresji oraz narkotyków.

Na zakończenie w nawiązaniu do obchodzonego we wrześniu Międzynarodowego Dnia Pokoju wypuszczono gołębie – symbol pokoju.

 

Opr. JK