Podsumowanie działań pn. " Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Podsumowanie działań pn. " Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

Wczoraj na terenie powiatu sandomierskiego policjanci przeprowadzili wzmożone działania, w których szczególną uwagę zwracali na niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi i rowerzyści. Nadrzędnym celem akcji przeprowadzanej systematycznie przez funkcjonariuszy, jest poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków. Ma ona także uświadomić niechronionym uczestnikom ruchu drogowego zagrożenia, jakie mogą wystąpić, gdy nie zastosują się do przepisów prawa.

Podczas przeprowadzonych działań ujawniono 17 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami,  oraz 7 wykroczeń popełnionych przez pieszych. W 2 przypadkach piesi przechodzili w miejscach niedozwolonych. Ogółem  w trakcie jednodniowych działań prowadzonych przez funkcjonariuszy  ujawniono  ponad 24 nieprawidłowych zachowań użytkowników dróg.

Apelujemy do użytkowników dróg o trzeźwość, rozsądek, odpowiedzialność i używanie odblasków przez pieszych podczas korzystania z dróg. Pamiętajmy, że tylko prawidłowe  zachowania pomagają w poprawie bezpieczeństwa na drodze.

Opr. JK