Prędkość i alkohol przyczyną tragedii - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Prędkość i alkohol przyczyną tragedii

Spośród wszystkich zdarzeń drogowych spowodowanych przez kierujących, przyczyną aż jednej czwartej jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, a także kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Na przestrzeni ostatnich 5 lat na drogach naszego powiatu zginęło łącznie 49 osób, a 500 zostało rannych.

Nowe przepisy ruchu drogowego działają na terenie całego kraju od 18 maja bieżącego roku. Sandomierscy policjanci ze szczególną uwagą przyglądają się poczynaniom kierowców. Część z nich bagatelizuje bezpieczeństwo. Policjanci konsekwentnie reagują na łamanie prawa przez kierujących. Tylko w miniony weekend mundurowi zatrzymali 12 praw jazdy, kierowcom, którzy ponad dwukrotnie przekroczyli dopuszczalną prędkość.

Kilkudziesięciu kierowców straciło prawo jazdy. Główną przyczyną była nadmierna prędkość na obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje do 50 km/h. Niechlubnemu dotychczas rekordziście policjanci zatrzymali prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 85 km/h. Inny stracił prawo jazdy, gdyż jechał z prędkością o 92 km/h więcej, w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70 km/h.

Przez teren powiatu przebiegają drogi  krajowe, które są głównymi szlakami tranzytowymi, stanowią one szczególne zagrożenie ze względu na ilość przejeżdżających pojazdów, w tym ciężarówek. Z analizy wynika, że w niektórych miejscach dochodzi do groźnych wypadków, również z udziałem pieszych. Stąd też kierowcy mogą spodziewać się policyjnych patroli drogówki w miejscowościach: Kleczanów, Trzebiesławice, Winiary, Łoniów, Koprzywnica oraz na terenie miasta Sandomierza.

Niepokojący jest fakt, że wielu kierowców pomimo utraty lub braku uprawnień do kierowania decyduje się kierować pojazdem. W ich gronie znajdują się piraci drogowi, a także tacy, którzy utracili uprawnienia, gdyż spowodowali wypadek lub kierowali pojazdem będąc pod wpływem alkoholu.

Przypominamy!

Kierowanie pojazdem z nadmierną prędkością w terenie zabudowanym,  wiąże się z zatrzymaniem prawa jazdy na okres trzech miesięcy.  Kierowanie pojazdem pomimo zatrzymania uprawnień, skutkuje ponownym egzaminem sprawdzającym kwalifikacje kierowcy.

Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego stanowi zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg i bywa następstwem śmiertelnych wypadków. W świetle obostrzonych przepisów może skutkować utratą prawa jazdy. Stosowanie się do przepisów może skutecznie zapobiec ludzkim tragediom.

Opr.JK