„STOP-OSZUSTWOM METODĄ NA WNUCZKA” - debata - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„STOP-OSZUSTWOM METODĄ NA WNUCZKA” - debata

Dzisiaj w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście odbyła się debata pod hasłem „STOP-OSZUSTWOM METODĄ NA WNUCZKA”. Czynny udział w niej wzięli zaproszeni goście tj. osoby z Klubu Seniora z miejscowości Nowy Kamień, pracownicy banków, pracownicy OPS-ów oraz policjanci. Gospodarzem spotkania był komendant Komisariatu Policji w Dwikozach asp.szt. Piotr Gniaź, który przywitał przybyłych gości oraz podkreślił jak ważną rolę dla wspólnego bezpieczeństwa spełnia debata.

Celem spotkania było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa seniorów, a także wymiana informacji, w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania oszustwom metodą tzw. „Na wnuczka”. Prowadząc debatę przy użyciu prezentacji multimedialnej oraz poprzez projekcję specjalnych filmów funkcjonariusze  zobrazowali zagrożenie jakie niesie za sobą oszustwa: na wnuczka, na policjanta, na leki dla chorej osoby, zakup nowego mieszkania, wypadek - zdarzenie losowe, zadłużenie.

Po jej zakończeniu rozmawiano z funkcjonariuszami. Podczas dyskusji poruszano tematykę odwiedzin osób starszych, samotnych przez pracowników socjalnych. Mówiono o czujności sąsiedzkiej. Przedstawiciel banku spółdzielczego podzielił się spostrzeżeniami w zakresie pobierania znacznej ilości gotówki przez osoby starsze.

Na koniec spotkania uczestnicy  anonimowo wypełnił ankietę, która pozwoli określić potrzeby w zakresie bezpieczeństwa oraz prowadzenia debat.

Opr.JK