Z rodzicami i nauczycielami o narkotykach - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z rodzicami i nauczycielami o narkotykach

Sandomierscy policjanci prowadzą pogadanki edukacyjne, których tematem są „ Narkotyki, ich rodzaje oraz zachowanie się osób będących pod ich działaniem”. W spotkaniach tych uczestniczą nauczyciele, a także rodzice uczniów szkół z terenu powiatu.

Podczas spotkań przeprowadzonych z rodzicami w Szkole Podstawowej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim oraz gronem pedagogicznym Gimnazjum w Klimontowie, asp. Jacek Kulita z Wydziału Prewencji sandomierskiej komendy, edukował rodziców i nauczycieli, w zakresie rozpoznawania i działania na organizm człowieka środków psychotropowych oraz substancji psychoaktywnych. Dla zobrazowania wyglądu substancji psychoaktywnych  posłużyła prezentacja multimedialna.

Biorący udział w spotkaniu nauczyciele zapoznali się z atrapami środków odurzających i leków używanych przez osoby uzależnione od narkotyków. Policjant informował, aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń, że ich dziecko może mieć kontakt z narkotykami, jak najszybciej skorzystali z pomocy specjalisty.

Opr. JK