Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji wizytował komendę w Sandomierzu

Komendę Powiatową Policji w Sandomierzu wizytował Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji insp. Andrzej Ostas. Podczas spotkania omówiono szereg kwestii związanych z codzienną pracą policjantów.

Spotkanie odbyło się w ramach wizyt kierowników komórek organizacyjnych KGP w zakresie monitoringu funkcjonowania komend. Gospodarzem spotkania był  Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu mł. insp. Dariusz Chmielowiec. Udział w spotkaniu wzięli również Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu kom. Paweł Szczepaniak, naczelnicy wydziałów oraz kierownicy jednostek i komórek KPP w Sandomierzu.

W trakcie spotkania Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu mł. insp. Dariusz Chmielowiec  przedstawił charakterystykę powiatu sandomierskiego oraz największe zagrożenia występujące na jego terenie. Z-ca Dyrektora Głównego Sztabu Policji insp. Andrzej Ostas omówił zaś priorytety Komendanta Głównego Policji i przedstawił wyniki badania opinii publicznej na temat pracy Policji. Dyskusja dotyczyła również systemów informatycznych wspierających służby dyżurne i problematykę zabezpieczenia imprez sportowych. Na zakończenie wizyty szanowny gość zapoznał się z infrastrukturą komendy, wypytywał o plany modernizacji budynku, a także rozmawiał z policjantami na temat codziennej służby.