"Wojewódzki przegląd małych form teatralnych" rusza - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"Wojewódzki przegląd małych form teatralnych" rusza

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach i Kuratorium Oświaty ogłaszają VIII edycję konkursu na realizację małej formy teatralnej pn. „Wojewódzki przegląd małych form teatralnych” dotyczącej promowania zdrowego stylu życia, bezpiecznego zachowania się na drogach, na imprezach sportowych i w Internecie oraz ukazywania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla uczniów szkół gimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Patronat nad przeglądem sprawuje Wojewoda Świętokrzyski.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24 czerwca w Teatrze Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach.

Cele konkursu

- promowanie wśród dzieci odpowiedzialnych zachowań z wykorzystaniem form teatralnych,
- propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i osobistego,
- ukazanie destrukcyjnych skutków stosowania przemocy i cyberprzemocy oraz wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia,
- promowanie zdrowego stylu życia oraz ukazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
- pobudzenie aktywności wychowawców i pedagogów z terenu woj. świętokrzyskiego na rzecz pracy twórczej z dziećmi,
- integracja środowiska lokalnego w walce przeciwko negatywnym zjawiskom społecznym dotykającym młode pokolenie.

Tematyka wystawianych spektakli przygotowanych przez młodzież z terenu woj. świętokrzyskiego dotyczy promowania zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i używek oraz zasad bezpiecznego zachowania na drogach, a także na imprezach sportowych i w internecie. W wojewódzkim przeglądzie małych form teatralnych prezentują się zespoły wyłonione drogą eliminacji na szczeblach powiatowych. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, a zwycięski spektakl wystawiany jest w placówkach oświatowych woj. świętokrzyskiego w ciągu całego roku szkolnego.
 

Opr. MSB

Źródło: KWP w Kielcach