Niewybuchy w gminie Dwikozy - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Niewybuchy w gminie Dwikozy

Niebezpieczne „pamiątki” po II Wojnie Światowej w czasie prac ziemnych odkrył jeden z właścicieli posesji w gminie Dwikozy. Znaleziskiem zaraz po ujawnieniu zajęli się saperzy.

Wczoraj po południu dyżurny sandomierskiej policji przyjął zgłoszenie o odkryciu niewybuchu. Przybyły na miejsce patrol Policji potwierdził znalezisko. Okazało się, że mieszkaniec gminy wykonując prace ziemne natrafił na minę przeciwpancerną, którą zajęli się saperzy.

Natomiast dzisiaj rano na terenie tej samej posesji podczas pracy koparką odkryto kolejne sześć niewybuchów. Były to również miny przeciwpancerne. Policjanci zabezpieczyli miejsce, a niewybuchami zajął się wojskowy patrol saperski.

Policja ostrzega!

Pomimo upływu 70 lat od zakończenia II Wojny Światowej niewybuchy i niewypały są znajdowane na terenie całego kraju. Zwykle odkrywane są  podczas prac remontowych lub polowych. Takie „pamiątki” po wojnie są bardzo niebezpieczne, często skorodowane, ze względu na upływ czasu, mogą w każdej chwili wybuchnąć. Nazywane są niejednokrotnie „zardzewiałą śmiercią” i stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia. Neutralizacją takiego zagrożenia zajmują się wojskowe patrole saperskie, które zabierają niewybuch w bezpieczne miejsce.

 

Policjanci apelują!

 

Jeśli podczas prac remontowych, ziemnych lub w innych okolicznościach znajdziesz przedmiot przypominający pocisk pamiętaj:

- nigdy go nie podnoś, nie przesuwaj i nie uderzaj w niego,

- jeśli jest już wykopany, nie zakopuj go ponownie,

- natychmiast przerwij pracę i oddal się na bezpieczną odległość,

- o znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji,

- miejsce, gdzie się znajduje niebezpieczny przedmiot, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,

- jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy zagrożone miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i by można je było bez trudu odnaleźć.

 

Opr. JK