Policjanci w jednostce wojskowej - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci w jednostce wojskowej

Sandomierscy policjanci odbyli kolejne spotkanie profilaktyczne z żołnierzami Jednostki Wojskowej 3533. W ramach cyklu spotkań poruszono temat kierowania pojazdami przez osoby nietrzeźwe lub będące pod działaniem środka odurzającego oraz zachowanie się w niebezpiecznych sytuacjach w granicach obowiązującego prawa.

W dzisiejszym spotkaniu profilaktycznym uczestniczyli wojskowi oraz pracownicy cywilni jednostki. Policjanci sandomierskiej drogówki rozmawiali ze zgromadzonymi o konsekwencjach prawnych wynikających z kierowania pojazdami mechanicznymi przez osoby nietrzeźwe lub będące pod działaniem środka odurzającego. Mając na uwadze bezpieczeństwo w ruchu drogowym szkolenia z przedstawicielami różnych grup zawodowych mają na celu przypomnienie o bezpiecznym korzystaniu z dróg. St. sierż. Dariusz Michałowski przestrzegał uczestników przed nieodpowiedzialnym zachowaniem.

W drugiej części spotkania asp. Jacek Kulita za pomocą prezentacji multimedialnej omówił jak zachować się zgodnie z prawem w sytuacjach niebezpiecznych. Funkcjonariusz omówił kilka przykładów działań osób w zakresie obrony koniecznej oraz stanu wyższej konieczności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Opr. JK