Numer alarmowy - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Numer alarmowy

Każdego dnia setki ludzi dzwoni na numery alarmowe, powiadamiając o sytuacjach, w których oczekują na udzielenie niezbędnej pomocy. Niestety ogromna część odbieranych zgłoszeń nie dotyczy spraw, gdzie rzeczywiście jest ona potrzebna.

Od najmłodszych lat policjanci zajmujący się szkolnymi prelekcjami, uwrażliwiają swoich słuchaczy, iż numer alarmowy służy do powiadamiania służb w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu lub życiu. Jednak najczęściej to nie dzieci, lecz nieodpowiedzialne zachowanie osób dorosłych prowadzi do niepotrzebnego angażowania służb ratowniczych.

Z prowadzonej statystyki Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego jasno wynika, że aż 51% odbieranych telefonów to zgłoszenia fałszywe, 35% to zgłoszenia anulowane, których rozmówca zmienił zdanie i rozłączył się przed odebraniem zgłoszenia. Jedynie w przypadku 14% zgłoszeń pomoc faktycznie jest potrzebna.

Niewiele osób jest świadome, iż wywołując niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadzając w błąd instytucje, których zadaniem jest m.in. niesienie pomocy, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Apelujemy do wszystkich dzwoniących na numery alarmowe o rozsądek, gdyż każde bezzasadne zgłoszenie może opóźnić udzielenie pomocy osobie faktycznie jej potrzebującej.       

 

Źródło: KWP w Kielcach