Odpowiedzialność karna nieletnich - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Odpowiedzialność karna nieletnich

Data publikacji 26.01.2018

Sandomierscy mundurowi prowadzą cykl spotkań z uczniami I- go Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu, których głównym celem jest uświadomienie młodzieży, że nieznajomość przepisów prawa nie zwalnia ich z odpowiedzialności.

Celem prelekcji prowadzonych przez policjantów jest przybliżenie młodym ludziom zakresu odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z pojęciami: nieletni, czyn karalny, demoralizacja. Mundurowi informują zgromadzonych, o środkach jakie orzeka Sąd Rodzinny wobec nieletnich oraz omawiają zagadnienia z zakresu profilaktyki zachowań przestępczych oraz odpowiedzialności za czyny zabronione przez ustawę. Wskazują prawidłowe wzorce zachowań, poprzez pryzmat obowiązujących norm etyczno- moralnych oraz zapisów prawnych.
Dodatkowo na spotkaniach uczniowie informowani są o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jako platformy wymiany informacji miedzy społeczeństwem, a Policją.
 
Opr. PM