Podsumowanie rocznej pracy sandomierskich policjantów - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Podsumowanie rocznej pracy sandomierskich policjantów

Dzisiaj w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu odbyła się odprawa podsumowująca rok pracy sandomierskich policjantów. Uczestniczył w niej Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach inspektor Artur Bednarek, a także kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, przedstawiciele prokuratury, sądownictwa, służb mundurowych, samorządowcy oraz zaproszeni goście.

Pracę sandomierskich policjantów podsumował gospodarz dzisiejszego spotkania Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu inspektor Dariusz Chmielowiec. Podczas swojego wystąpienia omówił między innymi: przestępczość na terenie powiatu sandomierskiego w odniesieniu do województwa świętokrzyskiego, skuteczność działania funkcjonariuszy w wykrywaniu sprawców przestępstw, ilość zabezpieczonego mienia oraz filary uspołecznienia działań Policji. Zaprezentował również stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skuteczność funkcjonowania krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzia wymiany informacji między społeczeństwem, a Policja. Komendant inspektor Dariusz Chmielowiec słowa podziękowania za służbę i prace w 2017 roku skierował do funkcjonariuszy policji i pracowników cywilnych. Podziękował również samorządom lokalnym za wkład w poprawę bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu.

W kolejnej części głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach podkreślili znaczenie dobrej współpracy, które  przekłada się na poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu, widoczne w przedstawionych zestawieniach.

Odprawę swoją prezentacją zakończył i podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach inspektor Artur Bednarek, który odniósł się do priorytetów Komendanta Głównego Policji na rok 2018 oraz podziękował policjantom i pracownikom za zaangażowanie oraz wkład w realizacje zadań służbowych w minionym 2017 roku.

O zakończeniu odprawy zameldował Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu inspektor Dariusz Chmielowiec.

Opr. PM
Źródło: KPP Sandomierz