Aktualności

O realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych w powiecie sandomierskim

Data publikacji 01.12.2017

Wczoraj w Kielcach odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowy stan realizacji Programu Modernizacji Służb Mundurowych w województwie świętokrzyskim, w której udział wziął między innymi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Program modernizacji służb mundurowych  na przestrzeni lat 2017 - 2020 to ponad 9 miliardów złotych na nowoczesne i dobrze wyposażone służby. Wczoraj w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim  odbyła się konferencja z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszka Suskiego,Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, a także Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Dariusza Augustyniaka. Podczas spotkania, w którym uczestniczył również Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu insp. Dariusz Chmielowiec, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak omówił zrealizowane inwestycje, zakupy dla garnizonu świętokrzyskiego oraz plany na najbliższe lata.

Program Modernizacji Służb Mundurowych objął również  powiat sandomierski. W 2017 roku po gruntownej modernizacji oddano do użytku Komisariat Policji w Koprzywnicy,  zakończyła się  modyfikacja terenu przy Komisariacie Policji w Dwikozach. Obecnie rozpoczęły się pierwsze prace dotyczące rozbudowy i modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, polegające m.in. na dobudowaniu nowego skrzydła budynku. Prace mają zakończyć się w 2020 roku. Policjanci otrzymali również dwa nowe oznakowane radiowozy: Volkswagena Transportera oraz Skodę Yeti sfinansowane z budżetu państwa.

Program Modernizacji Służb Mundurowych to nie tylko inwestycje budowlane oraz wymiana sprzętu, to także  wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników.

Dzięki Programowi Modernizacji, służby będą mogły lepiej przystosować się do wymagań, jakie stawia przed nimi zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu niestabilnej sytuacji na świecie. Szef MSWiA poinformował, że oprócz tego Program Modernizacji przewiduje konsekwentne przywracanie posterunków policji zlikwidowanych w latach 2008-2015.