Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z sandomierskimi policjantami - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z sandomierskimi policjantami

Data publikacji 22.11.2017

Sandomierscy dzielnicowi przeprowadzili spotkania w szkołach i świetlicach na terenie całego powiatu, których głównym tematem były Prawa Dziecka. Mundurowi przypominali o tym, że każdemu dziecku przysługują prawa dziecka tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka.

20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, w związku z tym wydarzeniem sandomierscy policjanci zorganizowali spotkania z dziećmi i młodzieżą podczas których informowali o tym, że dzieci są pełnoprawnymi ludźmi i prawa człowieka w pełni im przysługują. Dodatkowo w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny o tematyce „Prawa Dziecka”.
Mundurowi przypominali o telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży -116111

Konwencja o Prawach Dziecka, zwana Światową Konstytucją Praw Dziecka, została uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Co warto podkreślić – inicjatorką tego dokumentu była Polska. Inspiracją dla twórców projektu (prawników z Państwowej Akademii Nauk) była myśl Janusza Korczaka, który jako pierwszy nawoływał do podmiotowego traktowania dziecka.
 
Opr. PM