NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO

Wczoraj na drogach powiatu sandomierskiego zostały przeprowadzone działania pod nazwą " Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego", w których szczególną uwagę policjanci zwracali na pieszych i rowerzystów.

Celem takich akcji jest zapobieganie zdarzeniom drogowym z udziałem pieszych, zapewnienie im bezpieczeństwa na drogach, jak również uświadomienie, że naruszanie przepisów ruchu drogowego dla wszystkich jego uczestników, związane jest nieuchronnie z karą.

W trakcie działań ujawniono rowerzystę pod wpływem alkoholu, 24 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami; oraz 20 wykroczeń popełnionych przez pieszych. Ogółem do sądu skierowano 5 wniosków o ukaranie, mandatami ukarano 32 osoby, a pouczenie zastosowano wobec 8 uczestników ruchu drogowego.

Apelujemy do użytkowników dróg o trzeźwość, rozsądek, odpowiedzialność i używanie elementów odblaskowych przez pieszych . Każde z tych zachowań wpływa na poprawę bezpieczeństwa na drogach.