Obchody Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacj - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Obchody Tygodnia Mediacji i Międzynarodowego Dnia Mediacj

Data publikacji 13.10.2017

W dniach 16-20 października 2017 r. przez jednostki wymiaru sprawiedliwości w całym kraju organizowany jest Tydzień Mediacji, natomiast na dzień 19 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Działania mają przede wszystkim na celu szerokie rozpropagowanie wiedzy o tej formie rozwiązania konfliktu karnego.

W dniu 17 października 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12a w sali nr IX odbędzie się Konferencja pt. „Poznaj mediację –pozasądowy sposób rozwiązywania sporów” zorganizowana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z udziałem koordynatora ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Kielcach, rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Kielcach, koordynatorów ds. mediacji w sądach rejonowych, mediatorów, przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i ośrodków pomocy rodzinie oraz przedstawicieli Policji.

Opr. DS

Źródło: KPp w Pińczowie