Działania „EDWARD” na sandomierskich drogach - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Działania „EDWARD” na sandomierskich drogach

Wczoraj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu uczestniczyli w drugiej edycji akcji pod nazwą „EDWARD” czyli Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych. Działania te koordynowane były przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego „TISPOL”.

Sandomierscy policjanci  podczas działań EDWARD kontrolowali prędkość, stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierujących. Mundurowi nadzorowali zachowanie kierujących w stosunku do niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy stanowią grupę szczególnie wysokiego ryzyka poniesienia śmierci lub doznania ciężkich obrażeń w wypadkach drogowych. W tym roku w akcję włączyli się wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża. Wspólnie z policjantami edukowali oni kierujących w zakresie  podtrzymywania podstawowych czynności życiowych w nagłych stanach zagrożenia życia osób poszkodowanych na miejscu wypadku.


Opr. BL