Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych

Sandomierscy policjanci podczas ferii zimowych, podejmują wiele działań mających na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Policjanci odwiedzają miejsca, w których uczniowie spędzają czas wolny od szkolnej nauki. Podejmują działania edukacyjne oraz inspirują do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Podczas ferii zimowych, policjanci szczególną uwagę zwracają na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Wiodącym celem podejmowanych działań jest przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym oraz uzależnieniom, a także zapewnienie bezpieczeństwa między innymi w ruchu drogowym. W trosce o bezpieczeństwo dzieci wyjeżdżających na zimowiska, policjanci ruchu drogowego prowadzą kontrole autokarów wiozących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek. Mundurowi patrolują również rejony dyskotek, lokali rozrywkowych, osiedli mieszkaniowych, terenów lodowisk, placów zabaw, a także stoków narciarskich. Funkcjonariusze podczas spotkań organizowanych w placówkach oświatowych prowadzą prelekcje z zakresu zasad dotyczących bezpieczeństwa. W przedsięwzięciach czynnie biorą udział dzielnicowi. Realizowane przedsięwzięcia przybliżają uczniom wiedzę na temat występujących zagrożeń oraz wskazują sposoby ich unikania, kształtują właściwą postawę i nawyki. Podczas spotkań z dziećmi, policjanci zwracają szczególną uwagę na konsekwencje jakie niosą ze sobą zachowania agresywne i przemoc oraz różnego rodzaju uzależnienia.