Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

W dniach 23-28 lutego organizowana jest kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Ma ona na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz udzielenie wsparcia potrzebującym. W ramach akcji wszystkie osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstw mogą skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji.

W Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu, w systemie całodobowym można uzyskać informację, w zakresie uprawnień przysługujących ofiarom przestępstw pod nr tel. 15 833 42 05 lub osobiście. Dodatkowo w godzinach od 7.00 do godziny 15.00 w trakcie trwania akcji dyżur pełnił będzie wyznaczony policjant.

Wszystkim zainteresowanym, informacji udzielać będą również prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu w jej siedzibie przy ul. Koseły 22 w godz. od 7.45 do 15.45.

Informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl. dostępna jest lista podmiotów od których można uzyskać niezbędną informację.