Narada roczna - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna

Dzisiaj w Sali Narad Starostwa w Sandomierzu odbyła się coroczna odprawa z udziałem Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinspektora Jarosława Szymczyka, a także kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, funkcjonariuszy oraz zaproszonych gości. Obecny był starosta sandomierski Stanisław Masternak a także przedstawiciele władz samorządowych; Prokurator Rejonowy w Sandomierzu Małgorzata Sowińska - Lalek, Sędzia Sądu Rejonowego w Sandomierzu Zygmunt Bednarczyk oraz Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej mł.bryg. Adam Czajka.

Komendant Powiatowy Policji w Sandomierzu mł.insp. Dariusz Chmielowiec w swoim wystąpieniu podsumował cały rok pracy sandomierskich policjantów. W przygotowanej na tę okoliczność prezentacji odniósł się do priorytetów Komendanta Głównego Policjii Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, których realizacja w praktyce ma przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa publicznego i zaufania do Policji.

Omówione zostały rodzaje najczęściej popełnianych przestępstw i wykroczeń, przedstawione porównania i odniesienia do lat ubiegłych oraz skuteczność w procesie wykrywczym. Komendant przeanalizował również stan bezpieczeństwa na drogach, a w dalszej kolejności przedstawił wnioski, których realizacja jest konieczna, chcąc poprawić skuteczność służby. Pojawił się także temat stanu wyposażenia Policji i tu skierowano ukłon w stosunku do samorządów lokalnych i wojewódzkich, które w ostatnim roku znacznie przyczyniły się do jego poprawy, wspomagając choćby zakup dwóch nowych radiowozów.

Podsumowanie roku jednoznacznie wskazuje, iż zmniejszyła się liczba popełnianych przestępstw. Ich wykrywalność była utrzymana na wysokim poziomie. Obecni goście potwierdzili, że odczuwają wzrost bezpieczeństwa swojego i obywateli. W swoich przemówieniach wyrazili uznanie dla pracy policjantów i podziękowali funkcjonariuszom za dotychczasową współpracę, zgłosili chęć dalszej współpracy ku poprawie bezpieczeństwa lokalnego. Burmistrz Miasta Sandomierza Marek Bronkowski, na ręce nadinspektora Jarosława Szymczyka, w formie pisemnej, złożył podziękowanie kierownictwu Komendy Wojewódzkiej Policji
w Kielcach za pomoc i zaangażowanie w czasie zagrożenia powodziowego, jakie miało miejsce w maju 2014 roku.

Odprawa została podsumowana przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. Jarosława Szymczyka, który dziękując za pracę policjantom i pogratulował osiągniętych wyników z  zakresie wykrywalności przestępstw w siedmiu kategoriach. Podkreślił, że osiągnięty przez jednostkę wynik wykrywalności, jest wysoki nie tylko w skali województwa, lecz także w skali kraju. Wyraził słowa uznania za codzienną służbę i jej efekty, życząc utrzymania wyników co najmniej na tym samym poziomie w roku bieżącym. Dodał, że wzrost stanu bezpieczeństwa jest widoczny nie tylko poprzez pryzmat statystyk, ale co ważniejsze ma swoje odzwierciedlenie wśród opinii publicznej. Wynika on nie tylko z pracy Policji, ale przede wszystkim z dobrej współpracy z lokalnym instytucjami. Zaznaczył jednocześnie, że należy podejmować dalsze działania zmierzające do poprawy skuteczności ścigania sprawców przestępstw i poprawy ogólnego bezpieczeństwa.  Są to: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, walka z patologiami, a zwłaszcza przemocą domową, z przestępczością internetową i narkotykową. Zwrócił uwagę na konieczność organizacji debat społecznych i rzetelnej pracy służb prasowych. Zachęcał także policjantów do dbania o wizerunek całej formacji poprzez profesjonalne podejście do realizowanych zadań, tworzenie dobrej atmosfery w pracy i wykazanie przez funkcjonariuszy empatii wobec obywateli w każdy możliwy sposób.

Opr. JK