Sandomierska Policja dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sandomierska Policja dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wczoraj, jak co roku na terenie powiatu sandomierskiego, policjanci czuwali nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przeprowadzona zbiórka pieniędzy ma zostać przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

Również sandomierscy policjanci mają swój wkład w zbieranie funduszy dla dzieci i seniorów. Do licytacji przekazali maskotki i inne gadżety. Przy scenie w Sandomierzu mundurowi prezentowali sprzęt będący na ich wyposażeniu. Najmłodsi uczestnicy WOŚP mogli przymierzać elementy umundurowania i obejrzeć wyposażenie służbowe policjanta. Ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyło się daktyloskopowanie. Każde dziecko mogło zabrać ze sobą na pamiątkę, zrobioną odbitkę swoich palców.

W Sandomierzu przekazane przez Policję przedmioty zostały wręczone zwycięzcom licytacji przez Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu mł. insp. Dariusza Chmielowca.

Tradycyjnie nad spokojem i bezpieczeństwem całej imprezy czuwała większa liczba policyjnych patroli. Funkcjonariusze zarówno umundurowani, jak i „po cywilnemu” koncentrowali swoje działania głównie w miejscach, w których wolontariusze zbierali pieniądze, przy sztabach orkiestry oraz wszędzie tam, gdzie odbywały się imprezy towarzyszące całej akcji. Policjanci kontrolowali między innymi czy pieniądze, zbierane są przez osoby do tego uprawnione. W miastach, w których grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, policjanci aktywnie włączyli się w edukowanie uczestników imprez. Na spotkaniach z wolontariuszami funkcjonariusze przekazali im wiedzę na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wszystko to po to, aby akcja przebiegała spokojnie i kwestujący mogli czuć się bezpiecznie.

Praca sandomierskich policjantów, podobnie jak w roku ubiegłym przyniosła oczekiwane efekty w postaci braku incydentów podczas trwania zbiórki pieniędzy w ramach wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Opr. JK