Bezpieczeństwo podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Już w najbliższą niedzielę 11 stycznia po raz dwudziesty trzeci policjanci zaangażują się w zapewnienie bezpieczeństwa podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spokój podczas Finału zależeć będzie także od stosowania się do zasad bezpieczeństwa przez osoby, które w nim uczestniczą. Pamiętajmy o najmłodszych – otoczmy szczególną opieką kwestujące dzieci.

Nad bezpieczeństwem podczas WOŚP będą czuwać wszyscy świętokrzyscy policjanci. Mundurowi zwrócą szczególną uwagę na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione oraz na pozostające bez opieki kwestujące dzieci. Będą też, jak co roku, pilnować porządku na imprezach oraz asystować podczas konwojów zebranych pieniędzy.

W zbiórkę pieniędzy zaangażowanych jest wiele osób dobrej woli. Do wszystkich, a w szczególności do najmłodszych kwestujących, apelujemy, aby zachowali rozsądek. W szczególności należy:

unikać miejsc mało uczęszczanych przez ludzi, takich jak podwórka, bramy, parki i skwery (zwłaszcza po zapadnięciu zmierzchu);
nie chodzić samotnie, najlepiej zbierać datki w towarzystwie innych osób;
w razie napadu nie starać się za wszelką cenę ratować zawartości skarbonki, pamiętając, że życie i zdrowie jest wartością nadrzędną, a jeżeli już do tego dojdzie, starać się zapamiętać jak najwięcej szczegółów, mogących później pomóc zidentyfikować sprawcę;
jak najszybciej powiadomić policjantów o popełnionym przestępstwie, jeśli napastnik ucieka – alarmować otoczenie krzykiem;
w wypadku podejrzenia zaistnienia niebezpieczeństwa, nie wahać się - natychmiast powiadamiać policjantów, np. dzwoniąc pod numer 997 lub 112, lub powiadomić osobę dorosłą;
pod żadnym pozorem nie zostawiać puszki z pieniędzmi bez nadzoru - niektórzy tylko na to czekają;
Otoczyć opieką dzieci, które zbierają pieniądze do puszek i zwrócić uwagę, czy nie dzieje się im krzywda. Najlepiej, aby dzieci kwestowały pod opieką dorosłych.

Każdy z wolontariuszy będzie wyposażony w identyfikator. Na identyfikatorze znajduje się imię, nazwisko oraz zdjęcie wolontariusza, numer zbiórki, hologram potwierdzający oryginalność identyfikatora oraz kod QR, kierujący do strony internetowej WOŚP. Identyfikator musi być wypisany czytelnie, także czytelne powinno być wklejone zdjęcie. Każdy wolontariusz musi nosić swój identyfikator w widocznym miejscu. Puszka wolontariusza musi być oklejona banderolami Fundacji WOŚP. Na górze, przy otworze do wrzucania pieniędzy, powinien znajdować się wyraźnie napisany ten sam numer kwestującego, który widnieje na identyfikatorze. Nieodzownym atrybutem wolontariuszy są wszystkim doskonale znane "serduszkowe" naklejki. Jeśli będą mieli Państwo podejrzenie, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje się podrobionym identyfikatorem lub podejrzanie wyglądającą puszką, prosimy o kontakt z policjantami.