Bezpieczny Dzień Wspólnoty w Sandomierzu - Aktualności - KPP Sandomierz

Aktualności

Bezpieczny Dzień Wspólnoty w Sandomierzu

Pielgrzymi wyjechali już z Sandomierza do którego przybyli na Diecezjalny Dzień Wspólnoty zorganizowany w ramach XXXI Światowych Dni Młodzieży. Nad bezpieczeństwem przebywających u nas osób czuwali świętokrzyscy policjanci. Od piątku na terenie Sandomierza funkcjonowało Centrum Dowodzenia koordynujące pracę wszystkich służb.

Sandomierscy policjanci do organizacji Diecezjalnego Dnia Wspólnoty przygotowywali się już od 2015 roku, kiedy to powstała pierwsza koncepcja przebiegu tego przedwsięwzięcia. Rok 2016 przyniósł szereg regularnych spotkań Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Dariusza Chmielowca z przedstawicielami władz samorządowych, przedstwicielami kościoła oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, na których bieżąco analizowano problemy i wypracowywano szczegółowe plany dzialania. Wyznaczone zostały miejsca gromadzenia się pielgrzymów oraz miejsca parkingowe na terenie giełdy, które zapewniały bezpieczny, łatwy i wygodny dojazd do miejsca uroczystości.

W lutym tego roku decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu został powołany zespól do spraw związanych z przygotowaniem Dni Diecezjalnych. Starosta Sandomierski powołał sztab do spraw koordynacji działań nad bezpiecznym przebiegiem obchodów ŚDM na terenie powiatu sandomierskiego. W ramach organizacji powstało również Centrum Dowodzenia w skład, którego wchodził personel, środki łączności i wyposażenie, które na wniosek policji wzmocnione zostało dwiema kamerami monitoringu.  Podczas Dnia Wspólnoty  Jego Ekscelencja biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz dwukrotnie odwiedził Centrum Dowodzenia chwaląc i dziękując za wzorową służbę policjantów.

W Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu odbywały się szkolenia dla funkcjonariuszy dotyczące między innymi problematyki związanej z wielokulturowością pielgrzymów. Mundurowi dysponowali wszelkimi narzędziami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczenstwa w rejonach celebry, ale także w miejscach większych skupisk ludzkich jak dworce, parkingi, główne trasy i ciągi komunikacyjne itp. przeprowadzali wybiórcze kontrole osób oraz bagaży. Policjantów w patrolach prewencyjnych pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych wspierali policjanci ruchu drogowego i służb kryminalnych (w cywilu). Ich zadaniem również był obserwowanie zachowania ludzi, typowanie osób, które powinny zostać poddane sprawdzeniu, zwracanie uwagi na pozostawiony bez nadzoru bagaż czy  inne przedmioty.

Uroczystości przebiegły bez żadnych zakłóceń i incydentów. Duża sprawność i elastyczność działania służb, świetna współpraca oraz wymiana informacji pozwoliły na  utrzymanie bezpieczeństwa na poziomie zgodnym z oczekiwaniami organizatorów. Pielgrzymi od blisko 200 policjantów mogli uzyskać wszelkie informacje i pomoc. Mundurowi czuwali nad bezpieczeństwem tysięcy osób z Francji, Kanady, Hiszpanii, Ukrainy, Wybrzeża Kości Słoniowej, Indii, Włoch, Nigerii i Polski, wszystko po to by zapewnić maksymalne poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców i pielgrzymów.
 

Opr. PM